I Jornada de prevención, Seguridad y Derecho Global

La Càtedra Manuel Ballbé va impulsar la 1ª JORNADA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I DRET GLOBAL que es va realitzar a la Facultat de Dret de la UAB el passat 10 d’abril i que va comptar amb destacats experts en els diferents àmbits de la seguretat des d’una visió integral i integradora. Disciplines clàssiques com el dret, la criminologia, la psicologia, la psiquiatria o la medicina forense, es van unir amb un objectiu acadèmic i professional com és el d’avançar cap a una societat amb menys violència i més segura. Els grans perills i riscos que ens amenacen són globals i transversals i la comunitat universitària els va fer aflorar durant un dia intens que va evidenciar que només amb equips multidisciplinars d’experts professionals i acadèmics es podran crear les estratègies necessàries per a reduir-los. Les paraules d’inauguració van ser a càrrec del Vicedegà d’ordenació acadèmica, Dr.R.Esteban i el van seguir els de la Directora de la Càtedra, la Dra.Roser Martínez, les del Magistrat de l’Audiència provincial de Madrid, Dr.Ricardo Rodríguez i les de la Rectora de la Universitat Humani Mundial, Dra.Rocío Naveja. També van ser a la taula de benvinguda els directors de l’esdeveniment, el Dr.Bernat-N Tiffon (UAO-ESERP) i el Dr. Miquel Àngel Serrat (UAB) que van fer possible que representants de les més destacades Universitats (UB, UPF, Abad Oliva-CEU),  i altres institucions es reunissin a la nostra Facultat per a oferir coneixement i innovació i aconseguir fer un pas endavant perquè la nostra societat millori en benestar i seguretat i que la UAB continuï essent líder en el camp de la prevenció integral.

Podeu trobar fotografies de la Jornada al nostre Instagram

 

La Càtedra Manuel Ballbé promovió la 1ª JORNADA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DERECHO GLOBAL que se realizó en la Facultad de Derecho de la UAB el pasado 10 de abril y en el que participaron destacados expertos en los diferentes ámbitos de la seguridad desde una visión integral e integral. Las disciplinas clásicas como el derecho, la criminología, la psicología, la psiquiatría o la medicina forense se unieron con el objetivo académico y profesional de avanzar hacia una sociedad menos violenta y más segura. Los grandes peligros y riesgos que nos amenazan son globales y en toda la comunidad universitaria los hizo fructificar durante una intensa jornada que demostró que sólo con equipos multidisciplinarios de expertos profesionales y académicos se pueden crear las estrategias necesarias para reducirlos. Las palabras de inauguración fueron dadas por el Vicedecano del ordenación académica, Dr. R. Esteban y le siguieron la Directora de la Cátedra, Dra. Roser Martínez, el Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, el Dr. Ricardo Rodríguez y la Rectora de la Universidad Mundial Humana, Dra. Rocío Naveja. También en la mesa de bienvenida estuvieron los directores del evento, el Dr. Bernat-N Tiffon (UAO-ESERP) y el Dr. Miquel Angel Serrat (UAB) quienes hicieron posible que los representantes de las universidades más prominentes (UB, UPF, Abad Oliva-CEU), y otras instituciones se reunieran en nuestra Facultad para ofrecer conocimientos e innovación y lograr un paso adelante para que nuestra sociedad mejore el bienestar y la seguridad y UAB siga siendo líder en el campo de la prevención integral.

Podéis encontrar fotografías del evento en nuestro Instagram

 

articulo Aself Pablo Garriz